Lansink BV Participeert in opdracht van gemeente Lelystad in het project MILA. MILA staat voor ‘Met Inzet Lukt Alles’en heeft als doelstelling bewoners van de Zuiderzeewijk en Atolwijk te Lelystad te betrekken bij het onderhoud en beheer van de woning en leefomgeving.

Minister van Wonen en Rijksdienst dhr. Blok heeft dit project in Lelystad bezocht. Het voorbeeldproject sluit naadloos aan bij het huidige beleid van de overheid waar de participatie maatschappij wordt gestimuleerd.

Lansink stelt zowel haar expertise als een vakkundig leermeester ter beschikking!