Lansink bv heeft opdracht voor glas, schilderwerk en wandafwerking aan de nieuwe woningen / appartementen aan de Fagelstraat en Jacob Catskade te Amsterdam.

Projectomschrijving:

De huidige woningen worden gesloopt om plaats te maken voor 22 levensloopappartementen en 4 groepswoningen voor mensen met dementie. De woningen in de Fagelstraat zijn in oktober gesloopt en in januari zijn de woningen aan de Jacob Catskade aan de beurt.
In de Fagelstraat  komen 4 groepswoningen voor ouderen en 12 zelfstandige sociale huurwoningen. Aan de Jacob Catskade worden 10 huurwoningen voor 70-plussers gerealiseerd. Bijzonder is dat de woningen mogelijkheden bieden om zelfstandig thuis te blijven wonen, ook als bewoners (in de toekomst) intensieve zorg nodig hebben. Bewoners van verpleeghuis De Poort krijgen een plekje in de vier groepswoningen. Het project heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke functie voor de buurt omdat er in stadsdeel West veel behoefte aan woningen voor ouderen is.