Resultaat Gericht Samenwerken

Resultaat Gericht Samenwerken

Resultaat Gericht Samenwerken

Ontzorgen en borgen

Het vastgoedbeheer innoveert. Relevante en verrassende ontwikkeling vragen om het herzien van aanpak en regie. Mogelijk worden ook van uw vastgoed meerdere onderhoudstaken niet meer door uw eigen mensen uitgevoerd. Uw rol als opdrachtgever is anders geworden en interne onderhoudfuncties zijn verdwenen of gekanteld. Toch wilt u dat de staat van onderhoud en het gebruik van uw vastgoed optimaal blijven. Maak gebruik van de visie, de kennis en het vakmanschap van Lansink Totaalonderhoud en u bent voor uw vastgoedonderhoud volledig ontzorgd. U borgt bovendien, ook op de lange termijn, een stabiele onderhoudskwaliteit van uw vastgoed.

 

Kwaliteit in Balans (KiB)

Een optimale staat van onderhoud hangt af van de eisen die u aan een gebouw stelt en van wat uw kwaliteitsuitgangspunten zijn. De onderscheiden nadruk op waarden als veiligheid, gezondheid, energieprestatie, duurzaamheid, toekomstwaarde, gebruikskwaliteit, esthetiek en wooncomfort, bepalen hoe hoog de onderhoudskwaliteit moet zijn per uitgangspunt. Daarbij spelen de gebruiksfunctie en de gebruiksbelasting ook een rol. KiB voorkomt, dat te weinig, teveel of aan de verkeerde onderdelen van een gebouw, onderhoud wordt gepleegd. Kortom, ieder gebouw vraagt om ander maatwerk. Lansink Totaalonderhoud levert dat maatwerk.

Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)

RGS garandeert een optimale kwaliteit van onderhoud en duurzaamheid, gepaard aan een optimale voorspelbaarheid en beheersing van kosten. Over de volle breedte van het onderhoud werken wij daarbij samen met geselecteerde, specialistische kwaliteitspartners. Wij adviseren, inventariseren en bewaken de noodzakelijkheid en kwaliteit van het onderhoud. U heeft daardoor uitsluitend te maken met één partij die de regie voert over alle werkzaamheden. De kracht van Lansink Totaalonderhoud is bovendien dat wij de NEN-2767 koppelen aan de KPI’s zoals de doorlooptijden van projecten en periodieke rapportages.