Renovatie-RestauratiePlanmatig onderhoud | Resultaat gericht

De onderhoudsbranche is anders gaan denken over het onderhoud van onroerend goed. Niet omdat bouwmaterialen en verfsystemen veranderen, maar omdat de markt erom vraagt. De waarde van onroerend goed is gestegen, waardoor er anders wordt gekeken naar de prijs – prestatieverhouding van een investering. Onderhoud is niet langer een sluitpost op een exploitatiebudget, maar een opbrengstfactor voor bezitters en beheerders van onroerend goed.Wanneer u een relatie aangaat met Lansink, bepaalt u de randvoorwaarden. Geheel naar uw eigen wens en/of inzicht heeft u de mogelijkheid om de functionaliteit, kwaliteit of duurzaamheid van uw bezit te vergroten. Bouwteam of aanbesteden, beleggen of beheren, vernieuwen of herstellen, Lansink staat garant voor een professionele benadering waarbij u centraal staat.