Renovatiewerk

Renoveren is manoeuvreren binnen bestaande situaties. Renoveren is ook concentreren. Het is een proces waarbij afspraken maken, overlastbeperking en communicatie naar gebruikers continu aan de orde is. Aanpassen aan de situatie en flexibele werktijden zijn randvoorwaarden die onlosmakelijk verbonden zijn aan renoveren. Lansink herkent en erkent deze wensen en vertaalt deze voor u in een doelgericht plan van aanpak. Bij Lansink zijn deze uitgangspunten vanzelfsprekend, helder en duidelijk. Dit betekent voor u dat u zorgeloos kunt renoveren en een duidelijke planning naar de gebruikers kunt overleggen.