(bouwkundig) vastgoed onderhoud 

 

Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)

RGS garandeert een optimale kwaliteit van onderhoud en duurzaamheid, gepaard aan een optimale voorspelbaarheid en beheersing van kosten. Over de volle breedte van het onderhoud werken wij daarbij samen met geselecteerde, specialistische kwaliteitspartners. Wij adviseren, inventariseren en bewaken de noodzakelijkheid en kwaliteit van het onderhoud. U heeft daardoor uitsluitend te maken met één partij die de regie voert over alle werkzaamheden. De kracht van Lansink Totaalonderhoud is bovendien dat wij de NEN-2767 koppelen aan de KPI’s zoals de doorlooptijden van projecten en periodieke rapportages.

Renovatiewerk

Renoveren is manoeuvreren binnen bestaande situaties. Renoveren is ook concentreren. Het is een proces waarbij afspraken maken, overlastbeperking en communicatie naar gebruikers continu aan de orde is. Aanpassen aan de situatie en flexibele werktijden zijn randvoorwaarden die onlosmakelijk verbonden zijn aan renoveren. Lansink herkent en erkent deze wensen en vertaalt deze voor u in een doelgericht plan van aanpak. Bij Lansink zijn deze uitgangspunten vanzelfsprekend, helder en duidelijk. Dit betekent voor u dat u zorgeloos kunt renoveren en een duidelijke planning naar de gebruikers kunt overleggen.

Bouwkundig onderhoud

Op het moment dat er sprake is van resultaatgericht werken, is het voor Lansink vanzelfsprekend dat niet alleen de afwerking zorgvuldig dient te worden uitgevoerd, maar dat met name de duurzaamheid wordt bepaald door de kwaliteit van de ondergrond. Bouwkundig herstel aan kozijnen, detailaanpassingen en het vervangen van houten materialen door onderhoudsvrije, zijn hiervan goede voorbeelden. De medewerkers van Lansink zijn o.a. gediplomeerd in het repareren van houten kozijnen. Daarnaast beschikt Lansink over medewerkers voor betonherstel en kunststofvloeren waardoor ook reparaties aan cementgebonden ondergronden door hen kan worden uitgevoerd. Vooral bij hoogbouwprojecten is deze samenwerking zeer intensief. U profiteert hier van!

Planmatig onderhoud

De onderhoudsbranche is anders gaan denken over het onderhoud van onroerend goed. Niet omdat bouwmaterialen en verfsystemen veranderen, maar omdat de markt erom vraagt. De waarde van onroerend goed is gestegen, waardoor er anders wordt gekeken naar de prijs – prestatieverhouding van een investering. Onderhoud is niet langer een sluitpost op een exploitatiebudget, maar een opbrengstfactor voor bezitters en beheerders van onroerend goed.Wanneer u een relatie aangaat met Lansink, bepaalt u de randvoorwaarden. Geheel naar uw eigen wens en/of inzicht heeft u de mogelijkheid om de functionaliteit, kwaliteit of duurzaamheid van uw bezit te vergroten. Bouwteam of aanbesteden, beleggen of beheren, vernieuwen of herstellen, Lansink staat garant voor een professionele benadering waarbij u centraal staat.