Duurzaamheid & MVO

Voor Lansink betekent dit verantwoording nemen voor projecten, voor de omgeving, voor elkaar en dat doen we samen.

Aan de “People Planet Profit” is een harmonieuze invulling gegeven die je als opdrachtgever, stakeholder en medewerkers mag verwachten van een professional erkend vastgoed onderhoudsbedrijf.

Thema’s zoals C02 reductie tot en met sociale veiligheid zijn in het beleid opgenomen. Daarnaast willen we natuurlijk meer. In de eerste plaats omdat dit leuk is. En ook omdat we geloven dat een beetje overgekwalificeerd en een beetje extra altijd gewaardeerd word. We willen 100% duurzaam zijn in 2035. Dit is precies wat we doen, mooier maken en waarde toevoegen.

Toekomstig gericht onderhoud

Op de toekomst als begroeting voor een plezierige en langdurige samenwerking. We vinden het ook onze verantwoording om vastgoed toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar te maken. Innovatieve en creatieve oplossingen die waarde toevoegen aan vastgoed onderhoud daar staan we voor en dat dat is wat we samen doen.

Het vastgoedbeheer innoveert. Relevante en verrassende ontwikkelingen vragen om het herzien van aanpak en regie. Het doel van het vastgoedonderhoud is het duurzaam verbeteren en behouden van een constructie voor de toekomst. Om lang van het vastgoed gebruik te maken is het van groot belang om het vastgoed goed te onderhouden.

Enschede | Lansink B.V.